Visas cenas norādītas EUR ar PVN 21%
LV

Piegāde pakomātu "Omniva"

Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem.

Piegāde tiek veikta ar pakomātu "Omniva".

Piegādes laiks līdz 3 darba dienas.

Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, Pārdevējs dara visu, kas no tā ir atkarīgs. Tomēr, informējam, ka ir iespējami Preces piegādes kavējumi no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ.

Preces nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šī Pasūtījuma saņēmējs.

Vēl ir
jautājumi?

Ja jums ir jautājumi par pakalpojumiem vai cenām,
sazinieties ar mūsu konsultantu!